Jesteśmy częścią:

+48 664 722 633

kontakt@greenea.eu

                      Twoje drzewa i zieleń wybrałyby Nasz profesjonalizm i doświadczenie.

Kontakt

Zaczynamy obsługę terenów 
PWiK GLIWICE

28 czerwca 2022

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy kompleksową obsługę terenów należących do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach, w tym przede wszystkim terenów:
- przy ul. Rybnickiej 27 i 49 - tj. miejsc, w których zlokalizowane są budynki Dyrekcji oraz Zaplecze Techniczne PWiK;
- oczyszczalni ścieków oraz infrastruktury wylotowej;

- w ciągach rzek przy wylotach z oczyszczalni ścieków należących do PWiK.

W ramach kompleksowej obsługi przeprowadzamy: 

- codzienne sprzątania terenów;
- cykliczne koszenia;
- jesienne zbieranie opadłych liści;
- obsługę drzewostanu;
- oczyszczanie i zabezpieczanie brzegów rzek przy wylotach wód z oczyszczalni ścieków

oraz inne przewidziane umową działania.

Nasz kontrakt będziemy realizować co najmniej do końca listopada bieżącego roku.