Jesteśmy częścią:

+48 664 722 633

kontakt@greenea.eu

                         Greenea.eu - Twoje drzewa i zieleń wybrałyby Nas.

Kontakt

Wykonaliśmy pielęgnację drzewostanu przy odnowionej
 Wieży Ciśnień w Zabrzu

22 września 2022

O tej inwestycji słyszeli już zapewne wszyscy Ślązacy!

Odrestaurowana 46-metrowa Wieża Ciśnień od 7 października będzie dostępna dla zwiedzających.

Zanim to jednak nastąpi musieliśmy dokonać przeglądu drzewostanu na terenie przyległego do Wieży parku. Po dokonanej ekspertyzie wykonaliśmy zabiegi sanitarne mające na celu usunięcie z drzew posuszu oraz odłamanych części korony. 
Zabezpieczyliśmy również potężną 3-pienną lipę drobnolistną wiązaniami dynamicznymi 
w celu zapobieżenia potencjalnym zagrożeniom i odciążenia jednego z trzech przewodników. 
Całość realizacji dopełniła wycinka 7 martwych drzew w ramach, której usunęliśmy również karpiny poprzez sfrezowanie ich poniżej poziomu gruntu.

W związku z przeprowadzonym w dniu dzisiejszym odbiorem prac zwracamy teren owego parku jego zarządcy, tj. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu do dokonania ostatnich szlifów przed WIELKIM OTWARCIEM i zapewniamy, że drzewa na tym terenie zostały należycie zabezpieczone i wypielęgnowane zgodnie ze sztuką i dbałością o wyrażenie ich pełnej wartości.