Kontakt

Nasze uprawnienia

Od lat szkolimy Naszą kadrę, by podnosić poziom wiedzy i profesjonalizmu przy jednoczesnym rozwoju kontaktów branżowych pozwalających osiągać co raz to nowsze cele i zasięgać wiedzę z co raz to głębszego źródła.

Stale podejmujemy, zatem, wysiłek, by nadążać zarówno za trendami branżowymi, jak i zmieniającymi się standardami technicznymi maszyn i narzędzi, którymi co dzień operujemy.

W swoich działaniach z wzajemnością wspieramy Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Naczelnej Organizacji Technicznej. 

A oto lista uprawnień posiadanych przez Naszą kadrę:

 

 • Architekt Krajobrazu;

 • III stopnia Inspektor Nadzoru prac w terenach zieleni, w tym zieleni zabytkowej SITO/NOT;

 • II stopnia Gospodarz Terenów zieleni SITO/NOT;

 • Rzeczoznawca Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew  w zakresie dendrologii, ochrony i uprawy drzew;

 • Uprawnienia alpinistyczne w specjalizacji: arborystyka A,B oraz instruktor;

 • IRATA L1,2,3 - technik dostępu linowego;

 • Uprawnienia pedagogiczne - nauczyciel zawodu branżowego (wykładowca);

 • European Tree Worker - EAC;

 • European Tree Technician - EAC;

 • Pilarz drzew ozdobnych, w tym drzew zabytkowych, parkowych, pomnikowych - III stopnia SITO/NOT;

 • Pilarz-drwal - III stopnia SITO/NOT;

 • Uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin;

 • Uprawnienia do wykonywania działań z zakresu kierowania ruchem drogowym;

 • Uprawnienia UDT: Operator podestów samojezdnych;

 • Uprawnienia UDT: Operator żurawi przenośnych;

 • Uprawnienia: przewóz osób i towarów.

Jesteśmy częścią:

+48 664 722 633

kontakt@greenea.eu

                      Twoje drzewa i zieleń wybrałyby Nasz profesjonalizm i doświadczenie.