Jesteśmy częścią:

+48 664 722 633

kontakt@greenea.eu

                      Twoje drzewa i zieleń wybrałyby Nasz profesjonalizm i doświadczenie.

Kontakt

Obsługujemy dużą część Zabrza.

01 października 2022

Od dnia dzisiejszego rozpoczynamy kompleksową obsługę terenów zieleni w Zabrzu!
Tereny, na których będziecie mogli spotkać Nasze zespoły, aż do końca września 2023 roku to:
1. Dzielnica Rokitnica;
2. Dzielnica Helenka;
3. Park Rodzinny przy ul. Nad Kanałem;
4. Park im. W. Pileckiego;
5. Park im. T. Kościuszki;
6. Park Hutniczy.
Zakres prac jest spory, jednak najważniejsze usługi, które będziemy świadczyć to:
1. Bieżące utrzymanie czystości terenów zieleni;

2. Zimowy utrzymanie ciągów pieszych;
3. Bieżące utrzymanie alejek utwardzonych i nieutwardzonych;
4. Gospodarka odpadami;

5. Koszenie trawników;

6. Pielęgnacja drzew;

7. Sadzenie drzew;

8. Pielęgnacja i sadzenie krzewów oraz roślin bylinowych.

Do zobaczenia w terenie!