Kontakt

Kontakt

 

GREENEA sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu

ul. Knurowska 35a

NIP: 648-280-83-75

KRS: 0000953706

BDO: 000558556

 

www. greenea.eu

      info:    kontakt@greenea.eu

praca :    kariera@greenea.eu

 

 

 

 

 

mgr Aleksander Golis

Prezes Zarządu

 

664-722-633

golisaleksander@gmail.com

 

 

 

 

Bogusława Golis

Dyrektor Pionu Usług

 

608-361-932

boggolis@wp.pl

 

 

 

Tomasz Golis

Dyrektor Techniczno-Finansowy

 

602-132-364

golistomasz.fresko@xl.wp.pl

 

Jesteśmy częścią:

+48 664 722 633

kontakt@greenea.eu

                         Greenea.eu - Twoje drzewa i zieleń wybrałyby Nas.

Obsługa drzew
(Dendrologia, Arborystyka)

Konserwacja terenów zieleni,
Koszenie traw, etc.

Architektura krajobrazu,
Aranżacja ogrodów

664-722-633

602-132-364

608-361-932