Kontakt

Jesteśmy częścią:

+48 664 722 633

kontakt@greenea.eu

                      Twoje drzewa i zieleń wybrałyby Nasz profesjonalizm i doświadczenie.


Ocena ryzyka w otoczeniu drzew w terenach zurbanizowanych to temat niezwykle złożony. 

Profesjonalny diagnosta drzew powinien biegle operować wiedzą z zakresu dendrologii, botaniki, fitopatologii, mykologii, entomologii oraz kilku dziedzin pokrewnych.


Zapewniamy pełne wsparcie w zakresie przeprowadzenia całego procesu diagnostycznego drzew na podstawie, którego realizujemy ekspertyzę oceniającą ryzyko w otoczeniu przedmiotowego drzewa.Diagnostyka wizualna (VTA):
- badanie podstawowe metodą sondy i młotka diagnostycznego;
- ocena cech diagnostycznych;
- inspekcja korony drzewa;
- ocena rozwidleń, budowy drzewa,
- aspekty fitopatologiczne.

 


Diagnostyka instrumentalna:

,,pulling test'' - pomiary obciążeniowe wykonywane na pień drzewa, których celem jest zdobycie danych analitycznych pozwalających określić wytrzymałość pnia, ogólną stabilność drzewa co pozwala na określenie współczynnika bezpieczeństwa.

 

badania tomograficzne - wykonanie bezinwazyjnych badań tomografem sonicznym ukazującym ubytki, zaczątki rozkładu twardzieli oraz tkanki zamierające i zdrowe. Metoda ta pozwala szczegółowo określić stan rozkładu drzewa.  

 


 

Średniorocznie obsługujemy we wszelki sposób od 900 do 1050 drzew - zaufaj specjalistom!

                                              Zadzwoń lub skontaktuj się z Nami mailowo! 

 

Diagnostyka drzew